opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden van www.Chezshanna.com

1.    KOOPOVEREENKOMST

Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een bestelling op www.chezshanna.com.  Nadat u de bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail ter bevestiging  van uw opdracht en is de koopovereenkomst bindend. Indien u een foutieve bestelling heeft geplaatst kunt u binnen 24 uur na de bestelling contact met ons opnemen via e-mail om uw bestelling te wijzigen.

2.    PRIJZEN
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds geplaatste bestellingen en alleen gedurende genoemde periode. www.chezshanna.com behoud het recht om prijswijzigingen ten alle tijden door te voeren, dit geld niet voor reeds bestaande bestellingen.

3.    BETALING

Betaling geschied ten alle tijden vooruit, u ontvangt in uw bevestiging per e-mail het door u te betalen bedrag inclusief verzendkosten. Wij verzoeken u de betaling binnen 3 werkdagen te voldoen. Betaling dient ten alle tijden plaats te vinden onder vermelding van naam en factuurnummer.

4.    LEVERTIJD
Uw bestelling wordt binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling door ons verzonden. Uw niet uit voorraad zijnde artikelen worden binnen vooraf doorgegeven termijn aan u geleverd. In het kader van de regels van de koop op afstand zal www.chezshanna.com bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.    VERZENDING
Alle bestellingen worden verstuurd met TNT pakket post, u krijgt na verzending een kopie van het verzendbewijs. Na verzending draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade aan het bestelde artikel. www.chezshanna.com is niet aansprakelijk voor verlies,diefstal en/of beschadiging van uw pakket bezorgd door TNT post. U kunt eventueel uw pakket laten verzekeren tegen een vergoeding, dit dient u vooraf bij uw bestelling aan ons door te geven. Uw verzendkosten worden dan
vermeerderd met het bedrag voor verzekering.

6.    RETOURNEREN/RUILEN
Alle artikelen worden met grote zorg ontwikkeld, en vervaardigd en verzonden. U kunt op uw gemak passen en beslissen en u heeft een zichttermijn van 4 werkdagen. Mocht u om welke reden dan ook willen retourneren, dan stuurt u ons binnen 4 dagen zichttermijn een mail met verzoek tot retourneren en of ruilen. U ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging van uw retourverzoek. De te retourneren artikelen mogen alleen in originele verpakking en ongebruikt en onbeschadigd worden geretourneerd.
De kosten voor retourneren/ruilen komen ten laste van de koper. Onvoldoende gefrankeerde artikelen worden niet in ontvangst genomen. Na ontvangst en goedkeuring van de artikelen wordt de koper gecrediteerd voor het betaalde bedrag exclusief de verzendkosten.

7.    KLACHTEN EN GESCHILLEN
Wij doen ons uiterste best u kwaliteitsproducten te leveren. Mocht er toch een klacht zijn dan kunt u ons dat laten weten via e-mail binnen de zicht termijn van 4 werkdagen. Wij proberen direct met u tot een oplossing te komen. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van
alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen www.chezshanna.com en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over de order dienen altijd binnen 7 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld.

8    PRIVACY
www.chezshanna.com respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze Privacy verklaring.

9.    WET KOPEN OP AFSTAND
Sinds februari 2001 is de Wet – kopen op afstand van toepassing.

10.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door www.chez Shanna.com geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, fotomateriaal, teksten,  modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij www.chezshanna.com en/of haar leveranciers.

11    VERKLARING
Door een bestelling te plaatsen bij Chezshanna.com verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.  Chez Shanna is een webwinkel, en heeft geen te bezoeken vestigingsadres.
Ingeschreven in de KVK onder nummer 34381820. Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons bereiken per e-mail: info@chezshanna.com. Uw e-mail word z.s.m. en uiterlijk binnen 5 werkdagen beantwoord.

BTW- nr verkrijgbaar via e-mail.
 

 

 

Promotie Artikelen
274,95 249,95
Nieuwe Producten